Algemene voorwaarden verkleedkisten

• Algemene voorwaarden van kidsverkleedkist.nl Onze huisregels voor de verkleedkisten.

Kidsverkleedkist zijn verkleedkisten die met heel veel zorg zijn samengesteld. Daardoor wordt uw kinderfeestje onvergetelijk, maar de mensen die na u komen en een kist willen huren, willen wij ook graag een onvergetelijk partijtje bieden. U zult begrijpen dat wij op u rekenen dat u zeer zorgvuldig met de kleding en de accessoires omgaat.

Met onze huisregels proberen we aan te geven wat de regels zijn bij de verhuur.

• U kunt de verkleedkist telefonisch (liefst 2 weken tevoren of eerder) reserveren, zodat u gelijk weet of de kist beschikbaar is.

• U komt de verkleedkist een dag voor het feestje ophalen op een afgesproken tijd en het na afloop van het feestje 's-avonds of de volgende dag weer terugbrengen, op een afgesproken tijd. Als u wilt dat wij de verkleedkist brengen en ophalen dan kan dat tegen een vergoeding van € 10,00 in Haarlem, Hoofddorp, Vijfhuizen, Velserbroek, Bloemendaal, Overveen. Daar buiten in overleg.

• Als u de verkleedkist komt ophalen wordt de inhoud daarvan met u doorgenomen aan de hand van een checklist. Acceptatie van de verkleedkist betekent dat het pakket compleet en kwalitatief in orde is. Indien zaken niet in orde worden bevonden worden deze ter plekke vervangen, ofwel wordt hiervan een aantekening gemaakt.

• De verkleedkisten en de eventuele extra bestelling(en) van kidsverkleedkist worden alleen meegegeven na betaling van de huur en borg, en na ondertekening door beide partijen van de algemene voorwaarden/checklist. De huur van een verkleedkist kan middels contante betaling bij het afhalen van de kist worden voldaan. Het is ook mogelijk het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL44RABO 01360.96.956 t.n.v. Kids-Verkleedkist.nl te Haarlem. 1 Dag voordat de kist opgehaald/bezorgd wordt dient het bedrag op deze rekening bijgeschreven te zijn. De borg bedraagt € 55,00 en dient bij het overhandigen van de verkleedkist te worden voldaan.

• De borg zal bij het onbeschadigd en compleet terug brengen van de verkleedkist direct worden terug betaald. Als er onderdelen verdwenen zijn of er iets beschadigd is dan zullen de vervangings- c.q. reparatiekosten van de borg afgetrokken worden. Ook dit wordt aan de hand van de checklist weer met u gecontroleerd.

• De kleding wordt grondig door ons gereinigd. U kunt de kleding dus ongewassen (uiteraard wel op de hanger en/of in de kledingzak)teruggeven. U dient er op te letten dat er zorgvuldig met de kleding omgegaan wordt, vooral als er gegeten en gedronken wordt. Als er vlekken op kleding zijn ontstaan zullen daar kosten voor in rekening worden gebracht.

• U bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest.

• De verkleedkisten mogen alleen onder het toezicht van een volwassene, door kinderen worden gebruikt. Kidsverkleedkist erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, veroorzaakt door het gebruik van materialen en producten geleverd door Kidsverkleedkist.

• De themakisten blijven eigendom van Kidsverkleedkist. De huurder mag het gehuurde artikelen niet uitlenen of verhuren aan derden.

• Het is de huurder niet toegestaan veranderingen in de verhuurde artikel aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

• Reserveringen kunnen uiterlijk een week voor de reserveringsdatum kosteloos geannuleerd worden. Indien later wordt geannuleerd is 50% van de kosten verschuldigd.

• De uitnodigingen worden ongeveer 1 week voor de reserveringsdatum van de kist opgestuurd, indien deze besteld zijn. Dit is een extra artikel voor de kist, dus meerprijs! Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u zo spoedig mogelijk een reserveringsbevestiging. De prijzen zijn inclusief 19% btw. Het is raadzaam om ruim voor de datum van het feest te reserveren. Biljetten van € 100,- worden niet aangenomen. Bij het helemaal niet terugbezorgen van de kist worden alle kosten die nodig zijn ter vervanging van de kist op u verhaald.